Práce v Hyundai

Práce v Hyundai

 

Společnost je jen tak dobrá, jak dobří jsou ti, kteří v ní pracují.

My v Hyundai neustále hledáme inteligentní a talentované lidi, kteří jsou odhodláni tvrdě pracovat a stát se nepostradatelnou součástí našeho týmu.

Naše firemní filozofie se opírá o pět základních hodnot, které jsou DNA našeho úspěchu:

 

Zákazník

Prosazujeme na zákazníka orientovanou firemní kulturu poskytováním nejlepší kvality a bezkonkurenčních služeb v duchu hodnot „zákazník na prvním místě“.

Výzva

Odmítáme se spokojit s málem, přijímáme každou další a ještě větší výzvu, věříme si v dosahování našich cílů s neotřesitelnou vášní a důmyslností.

 

Spolupráce

Vytváříme synergii díky pocitu „sounáležitosti“, který je běžnou součástí komunikace a spolupráce v rámci společnosti i s našimi partnery.

Lidé

Věříme, že budoucnost naší organizace leží v srdcích a schopnostech jednotlivých jejích členů a pomůže jim rozvíjet jejich potenciál vytvářením kultury respektu k talentům.

 

Mezinárodní

Respektujeme různorodost kultur a zvyků, usilujeme o pozici nejlepšího v oboru a bojujeme o to, abychom byli bráni jako respektovaná globální firma.

 

Hyundai = Vaše životní příležitost.

Hyundai Vám nabízí jedinečnou příležitost: staňte se součástí našeho produktového týmu!


Hledáme vhodné kandidáty na pozice:


Brand & Communications Manager

Typické činnosti:

 • navrhuje, implementuje a monitoruje marketingové plány
 • dohlíží na výzkum a analýzu trhu, propagaci, styk s veřejností a reklamu
 • koordinuje spolupráci s PR agenturami, se zpravodajskými agenturami 

Očekáváme:

 • výborné komunikační a prezentační dovednosti
 • vynikající organizační a manažerské schopnosti
 • strategické, kreativní a rychlé myšlení
 • angličtina (plynulá komunikace


Controlling Manager

Typické činnosti:

 • vedení kontrolingového oddělení
 • příprava veškerého reportingu  pro vedení společnosti a centrálu
 • příprava rozpočtu společnosti a jeho pravidelná aktualizaci
 • analýza odchylek, identifikace rizik a příležitostí
 • koordinace všech ostatních controllingových aktivit a neustálé zlepšování finančních a obchodních procesů 

Očekáváme:

 • praxi na obdobné pozici alespoň 4-5 let
 • schopnost vést tým (2 podřízení)
 • práce s MS Excel na pokročilé úrovni
 • znalost principů účetnictví, účetní a analytické myšlení
 • znalost IFRS a SAP (FI, CO-PA) výhodou
 • flexibilita, proaktivita
 • angličtina (plynulá komunikace)


Technik oddělení zákaznické péče (Hotline Specialist)

Typické činnosti:

 • technická podpora sítě opraven Hyundai (zejména telefonicky, či e-mailem)
 • administrativní podpora tvorby technických bulletinů
 • administrativní podpora garančních auditů

Očekáváme:

 • pozice vhodná pro absolventy strojírenských škol
 • znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni (reportování do centrály v zahraniční)
 • pečlivý, organizovaný, vstřícný

Kontaktujte nás e-mailem na: lidskezdroje@hyundai.cz.

Předpokladem pro zařazení do výběrového řízení je zaslání motivačního dopisu a strukturovaného životopisu v českém a anglickém jazyce.

Dodané informace pozorně prostudujeme a posoudíme, zda jste vhodným uchazečem pro dané výběrové řízení. Jestliže Vás nebudeme do 1 měsíce od přihlášení do tohoto výběrového řízení kontaktovat, znamená to, že je dána přednost uchazečům, jejichž profil lépe vyhovuje požadavkům výběrového řízení.

Abychom mohli pracovat s Vašimi osobními údaji, musíme disponovat Vaším písemným souhlasem ve smyslu platné legislativy. Souhlas by měl mít tuto podobu:

"Dávám tímto společnosti Hyundai Motor Czech s.r.o. svůj výslovný souhlas k použití všech svých výše uvedených osobních údajů k jejich zpracování a uchování v personální evidenci na dobu nejdéle 3 měsíců."

Poskytnutí údajů je dobrovolné. Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem jejich zpracování a uložení v personální evidenci, budou sloužit pro vnitřní potřebu naší společnosti, a to k výkonu práv a plnění povinností souvisejících s případným uzavřením pracovněprávního vztahu. Na Vaši žádost osobní údaje zlikvidujeme. Zjistíte-li porušení povinnosti při správě osobních údajů, máte právo žádat Úřad pro ochranu osobních údajů o zajištění opatření k nápravě a domáhat se nároků uvedených v § 21 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb.

Účastí v tomto výběrovém řízení nevzniká uchazeči nárok na pracovní poměr s Hyundai Motor Czech s.r.o., či jeho smluvními partnery. Hyundai Motor Czech s.r.o. si vyhrazuje právo nesdělovat účely vyřazení uchazeče z výběrového řízení. Hyundai Motor Czech s.r.o. si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv zrušit, bez nutnosti pozice obsadit – uzavřít pracovní poměr.