Pravidla ochrany osobních údajů a pravidla využívání cookies

Provozovatelem těchto internetových stránek (dále jen Stránky) je společnost Hyundai Motor Czech s.r.o. (dále jen “HMCZ“). Tyto internetové stránky jsou umístěné na serveru ve vlastnictví společnosti PragueBest s.r.o. Veškeré ostatní internetové stránky provozované společností HMCZ jsou umístěny v ČR. Společnost Hyundai Motor Czech s.r.o. sídlí na adrese Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5.

Než začnete Stránky používat, přečtěte si, prosím, pečlivě tato pravidla, ve kterých je vysvětleno, jak budeme zpracovávat osobní údaje a jakým způsobem využíváme cookies. Využíváním těchto Stránek vyjadřujete svůj souhlas s pravidly. V opačném případě tyto Stránky nepoužívejte.

Druhy zpracovávaných dat /odkazy na jiné internetové stránky

Společnost HMCZ respektuje vaše právo na ochranu soukromí a prostřednictvím těchto Stránek neshromažďuje ani nezpracovává osobní údaje, pouze s výjimkou informací nashromážděných pomocí cookies nebo formulářů na stránkách uvedených. Více informací naleznete níže.
Tyto Stránky mohou rovněž obsahovat odkazy na další internetové stránky společnosti Hyundai, případně na internetové stránky autorizovaných prodejců a servisů, dalších přidružených společností a odkazy na sociální sítě. Mějte prosím na paměti, že internetové stránky partnerů společnosti HMCZ, resp. na stránky třetích stran, mají svá vlastní pravidla ochrany osobních údajů a před použitím internetových stránek si jejich pravidla využívání doporučujeme prostudovat.

Společnost HMCZ nenese žádnou odpovědnost za internetové stránky třetích stran.

Shromažďování informací a jejich využívání

Z důvodu optimalizace těchto Stránek z pohledu využitelnosti, systémového výkonu a poskytování užitečných informací o produktech a službách automaticky shromažďujeme a ukládáme informace do logů na vašem počítači, kam patří informace o vaší IP adrese, zvoleném internetovém prohlížeči, operačním systému, poskytovateli internetového připojení (ISP), nastavení jazyka, o datu a časovém otisku.

Tyto informace používáme k efektivní správě Stránek, k získávání informací o chování uživatelů na Stránkách, k analýze trendů a shromažďování demografických dat o našich uživatelích jako celku. Informace, které takto nashromáždíme, je možné využít pro marketingové účely i pro komunikaci, například pro snadnější orientaci na stránkách nebo pro poskytování relevantních nabídek.
V případě, že společně s Osobními údaji využíváme i obecné informace, tak ve spojení s Osobními údaji s takovými informacemi nakládáme tak, jako by se jednalo o Osobní údaje.

Správcem osobních údajů získaných prostřednictvím těchto Stránek je společnost Hyundai Motor Czech s.r.o.. Mezi vaše osobní údaje, které mohou být námi shromažďovány a zpracovávány mohou patřit například:

 • Vaše jméno
 • e-mailová adresa
 • telefon
 • adresa - vyplněna ve formulářích pro testovací jízdu nebo objednávku katalogu

Ostatní informace, které můžeme shromažďovat a zpracovávat:

 • Datum a čas Vašeho vstupu na naše stránky.
 • Kolik a jaké stránky jste navštívili a jak dlouho jste byli na našich internetových stránkách.
 • Název Vaší internetové domény (to může být Váš poskytovatel připojení k internetu) a \'IP\' adresa (to je číslo přiřazené Vašemu počítači, kdykoli se připojíte k internetu), která Vám umožní vstoupit na naše internetové stránky.
 • Váš internetový prohlížeč a operační systém
 • Internetová stránka, z níž jste byli odkázáni na hyundai.cz (například Seznam.cz a další)

Vaše osobní údaje budou v databázích správce osobních údajů zpracovávány elektronicky a mohou je také zpracovávat zpracovatelé osobních údajů řádně pověření správcem osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Jako subjekt údajů máte práva stanovená v § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Využívání cookies

Tyto Stránky, online služby, reklamy, emailové zprávy a interaktivní aplikace mohou za účelem optimalizace využívat tzv. „cookies“.

Co jsou to „cookies“?

„Cookie“ je malý soubor dat odeslaný z prohlíženého webu do internetového prohlížeče a je uložen na vašem pevném disku. Jakmile uživatel navštíví stejné internetové stránky znovu, cookie komunikuje se stránkami a oznámí jim, že uživatel již na stránce byl a základní informace o minulých aktivitách na této stránce. To našemu internetovému serveru umožňuje poskytnout uživateli internetové stránky, na které je zvyklý tak, aby návštěva internetových stránek společnosti Hyundai byla pro uživatele více osobní, více přizpůsobená a dokázala lépe reagovat na jeho individuální potřeby. Více informací o cookies naleznete na internetu, například na https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Jaké druhy cookies Stránky využívají?

Na těchto Stránkách může společnost Hyundai využívat dva druhy cookies:
 

 • session cookies: tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost těchto Stránek či přidružených aplikací povinné.
 • permanentní cookies (nebo tracking cookies): tyto cookies můžeme využívat pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách, jako například jednodušší a rychlejší navigace. Tyto cookies zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě stránek.

Cookies třetích stran

Společnost Hyundai může za účelem propagace a optimalizace marketingové komunikace využívat inzerenty z řad třetích stran. Tyto třetí strany mohou využívat cookies za účelem individualizace obsahu reklamních sdělení a měření jejich účinnosti. Informace nashromážděné těmito třetími stranami mohou obsahovat data o geografické poloze (vyplývající z IP adresy), případně kontaktní údaje (např. emailová adresa), přičemž takové informace se shromažďují prostřednictvím těchto Stránek.

Pixelový tag

Tyto Stránky obsahují technologii pixelový tag („web beacon“). Tato technologie je transparentní grafický obraz, většinou o velikosti 1 pixel x 1pixel, který je umístěn na internetových stránkách nebo v emailu. Používá se ke sledování chování na internetu u uživatelů navštěvujících dané stránky, případně když odesílají email.

Technologie pixelového tagu se používá s pomocí technologií třetích stran, konkrétně na těchto Stránkách s pomocí Google Analytics a umožňuje monitorování aktivit uživatele na Stránkách. Dále umožňuje sledovat, ze kterého počítače se uživatel k určité internetové stránce připojil, kdy a odkud (na úrovní stát/město).

Sledování a analýza

Pro optimalizaci marketingové komunikace využívá společnost HMCZ nástroje Google Analytics. Tyto nástroje umožňují monitorovat chování na internetu z hlediska času, polohy a používání Stránek Hyundai.cz. Informace získané prostřednictvím sledovacích pixelů a/nebo cookies jsou vždy anonymní a nejsou spojovány s osobními údaji. Veškeré informace, které jsou pro toto monitorování a analýzy potřeba, jsou ukládány na serverech společnosti Google. O tyto informace se nedělíme s žádnou třetí stranou, která by je využila ke svým účelům.

Povolení a odmítnutí cookies a jiných obdobných technologií

U všech internetových stránek, které navštívíte, existuje možnost cookies přijmout nebo odmítnout. Toho dosáhnete změnou nastavení vašeho prohlížeče. Každý prohlížeč má toto nastavení jiné.

Pokud používáte například prohlížeč Google Chrome, postupujte následovně:

 • V Menu zvolte položku “Nastavení“
 • Na stránce Nastavení sjeďte dolů a klikněte na odkaz “Zobrazit rozšířená nastavení…”
 • V části Ochrana soukromí klikněte na tlačítko “Nastavení obsahu”
 • Zobrazí se okno, kde je i část s nastavením Souborů cookie
 • Zvolte nastavení chování prohlížeče, které vám bude vyhovovat
 • Pokud chcete odstranit některé nebo všechny soubory cookie, klikněte na tlačítko “Všechny soubory cookie a data webu...”
 • Otevře se další okno, ve kterém můžete cookie odebrat. Kliknutím na “odebrat vše” odstraníte všechny cookies
 • Klikněte na Hotovo a pak zase Hotovo
 • Kartu s nastavením můžete zavřít

V případě ostatních internetových prohlížečů se řiďte pokyny v nápovědě prohlížeče, případně pokyny o vymazání cookies.
Zamítnutí cookies může ovlivnit zobrazení některých prvků nebo funkčnost Stránky.

Změna pravidel o ochraně osobních údajů

V případě jakýchkoliv změn pravidel o ochraně osobních údajů, budeme tyto změny komunikovat na těchto stránkách. Proto je doporučujeme pravidelně kontrolovat.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv dotazů nebo žádostí ohledně těchto pravidel o ochraně osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na adrese:

Hyundai Motor Czech s.r.o.
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
Email: info@hyundai.cz
Telefon: 222 334 399 

Tyto kontaktní údaje můžete využít i v případě, že máte zájem o zobrazení, opravení, zablokování či vymazání informací, které byly o vás prostřednictvím těchto stránek nashromážděny.

V Praze dne 13. 6. 2016