Pravidla ochrany osobních údajů a pravidla využívání cookies

Provozovatelem těchto internetových stránek (dále jen „Stránky“) je společnost Hyundai Motor Czech s.r.o. se sídlem Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 (dále jen „HMCZ“). Stránky jsou umístěné na serveru ve vlastnictví společnosti PragueBest s.r.o. Stránky i veškeré ostatní internetové stránky provozované společností HMCZ jsou umístěny v ČR.

Než začnete Stránky používat, přečtěte si, prosím, pečlivě tato pravidla, ve kterých je vysvětleno, jak zpracováváme osobní údaje a jakým způsobem využíváme cookies. Využíváním těchto Stránek berete tato pravidla na vědomí. Pokud s pravidly nesouhlasíte, Stránky opusťte a nepoužívejte.

Využíváním Stránek také potvrzujete, že jste si vědom/a svých práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, zejména práva (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále práva (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana Vašeho osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, (v) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (vi) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vii) na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností od 25. 5. 2018 taktéž (viii) práva na přenositelnost údajů a (ix) práva vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů ukončíme, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.h nároků.

Druhy zpracovávaných dat / odkazy na jiné internetové stránky

Společnost HMCZ respektuje vaše právo na ochranu soukromí a prostřednictvím těchto Stránek neshromažďuje ani nezpracovává osobní údaje s výjimkou informací získaných pomocí cookies nebo vámi vyplněných formulářů nacházejících se na Stránkách. Tyto Stránky mohou rovněž obsahovat odkazy na další internetové stránky společnosti HMCZ, případně na internetové stránky autorizovaných prodejců a opravců, dalších přidružených společností a odkazy na sociální sítě. Mějte prosím na paměti, že internetové stránky partnerů společnosti HMCZ, resp. stránky třetích stran, mají svá vlastní pravidla ochrany osobních údajů a před použitím internetových stránek doporučujeme prostudovat jejich pravidla užívání a zpracování osobních údajů.

Společnost HMCZ nenese žádnou odpovědnost za internetové stránky třetích stran.

Shromažďování osobních údajů a jejich využívání

Správcem osobních údajů získaných prostřednictvím těchto Stránek je společnost HMCZ. Mezi Vaše osobní údaje, které mohou být námi shromažďovány a zpracovávány patří například:

 • Vaše jméno
 • e-mailová adresa
 • telefon
 • adresa – vyplněná ve formulářích pro testovací jízdu nebo objednávku katalogu

V případě, že na těchto Stránkách budete vyplňovat jakýkoliv formulář s Vašimi osobními údaji, budete vždy řádně informování o veškerých náležitostech zpracování osobních údajů a o Vašich právech v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR), a to v podobě Poučení o zpracování osobních údajů a v rámci poskytovaného Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Využívání cookies

Tyto Stránky, online služby, reklamy, emailové zprávy a interaktivní aplikace mohou za účelem optimalizace, využitelnosti systémového výkonu a poskytování užitečných informací o produktech a službách využívat tzv. „cookies“. Automaticky shromažďujeme a ukládáme informace do logů na Vašem počítači, kam patří informace o vaší internetové doméně (což může být Váš poskytovatel připojení k internetu), IP adrese (číslo přiřazené k Vašemu zařízení), zvoleném internetovém prohlížeči, operačním systému, poskytovateli internetového připojení (ISP), nastavení jazyka, o navštívených stránkách a době prohlížení, o datu a časovém otisku (datum a čas Vašeho vstupu na naše stránky), o internetové stránce, z níž jste bylo odkázáni na Stránky.

Tyto informace používáme k efektivní správě Stránek, k získávání informací o chování uživatelů na Stránkách, k analýze trendů a shromažďování demografických dat o našich uživatelích jako celku. Informace, které takto nashromáždíme, je možné využít pro marketingové účely i pro komunikaci, například pro snadnější orientaci na stránkách nebo pro poskytování relevantních nabídek. V případě, že společně s osobními údaji využíváme i tyto informace, tak ve spojení s osobními údaji s takovými informacemi nakládáme tak, jako by se jednalo o osobní údaje.

Co jsou to „cookies“?

„Cookie“ je malý soubor dat odeslaný z prohlíženého webu do internetového prohlížeče a je uložen na vašem pevném disku. Jakmile uživatel navštíví stejné internetové stránky znovu, cookie komunikuje se stránkami a oznámí jim, že uživatel již na stránce byl a základní informace o minulých aktivitách na této stránce. To našemu internetovému serveru umožňuje poskytnout uživateli internetové stránky, na které je zvyklý tak, aby návštěva internetových stránek společnosti HMCZ byla pro uživatele více osobní, více přizpůsobená a dokázala lépe reagovat na jeho individuální potřeby. Více informací o cookies naleznete na internetu, například na https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Jaké druhy cookies Stránky využívají?

Na těchto Stránkách může společnost HMCZ využívat dva druhy cookies:

 • session cookies: tyto cookies jsou dočasné. Ukládají se do souboru cookie vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost těchto Stránek či přidružených aplikací povinné.
 • permanentní cookies (nebo tracking cookies): můžeme je využívat pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách, jako například jednodušší a rychlejší navigace. Tyto cookies zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě stránek.

Cookies třetích stran

Společnost HMCZ může za účelem propagace a optimalizace marketingové komunikace využívat inzerenty z řad třetích stran. Tyto třetí strany mohou využívat cookies za účelem individualizace obsahu reklamních sdělení a měření jejich účinnosti. Informace nashromážděné těmito třetími stranami mohou obsahovat data o geografické poloze (vyplývající z IP adresy), případně kontaktní údaje (např. emailová adresa), přičemž takové informace se shromažďují prostřednictvím těchto Stránek.

Pixelový tag

Tyto Stránky obsahují technologii pixelový tag („web beacon“). Tato technologie je transparentní grafický obraz, většinou o velikosti 1 pixel x 1 pixel, který je umístěn na internetových stránkách nebo v emailu. Používá se ke sledování chování na internetu u uživatelů navštěvujících dané stránky, případně když odesílají email.

Technologie pixelového tagu se používá s pomocí technologií třetích stran, konkrétně na těchto Stránkách s pomocí Google Analytics a umožňuje monitorování aktivit uživatele na Stránkách. Dále umožňuje sledovat, ze kterého počítače se uživatel k určité internetové stránce připojil, kdy a odkud (na úrovní stát/město).

Sledování a analýza

Pro optimalizaci marketingové komunikace využívá společnost HMCZ nástroje Google Analytics. Tyto nástroje umožňují monitorovat chování na internetu z hlediska času, polohy a používání těchto Stránek. Informace získané prostřednictvím sledovacích pixelů a/nebo cookies jsou vždy anonymní a nejsou spojovány s osobními údaji. Veškeré informace, které jsou pro toto monitorování a analýzy potřeba, jsou ukládány na serverech společnosti Google. O tyto informace se nedělíme s žádnou třetí stranou, která by je využila ke svým účelům.

Povolení a odmítnutí cookies a jiných obdobných technologií

U všech internetových stránek, které navštívíte, existuje možnost cookies přijmout nebo odmítnout. Toho dosáhnete změnou nastavení vašeho prohlížeče. Každý prohlížeč má toto nastavení jiné.

Pokud používáte například prohlížeč Google Chrome, postupujte následovně:

 • V Menu zvolte položku “Nastavení“
 • Na stránce Nastavení sjeďte dolů a klikněte na odkaz “Zobrazit rozšířená nastavení…”
 • V části Ochrana soukromí klikněte na tlačítko “Nastavení obsahu”
 • Zobrazí se okno, kde je i část s nastavením Souborů cookie
 • Zvolte nastavení chování prohlížeče, které vám bude vyhovovat
 • Pokud chcete odstranit některé nebo všechny soubory cookie, klikněte na tlačítko “Všechny soubory cookie a data webu...”
 • Otevře se další okno, ve kterém můžete cookie odebrat. Kliknutím na “odebrat vše” odstraníte všechny cookies
 • Klikněte na Hotovo a pak zase Hotovo
 • Kartu s nastavením můžete zavřít

V případě ostatních internetových prohlížečů se řiďte pokyny v nápovědě prohlížeče, případně pokyny o vymazání cookies.
Zamítnutí cookies může ovlivnit zobrazení některých prvků nebo funkčnost těchto Stránek.

Změna pravidel o ochraně osobních údajů

V případě jakýchkoliv změn pravidel o ochraně osobních údajů, budeme tyto změny komunikovat na Stránkách. Proto je doporučujeme pravidelně kontrolovat.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv dotazů nebo žádostí ohledně těchto pravidel o ochraně osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na adrese:

Hyundai Motor Czech s.r.o.
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
Email: info@hyundai.cz
Telefon: +420 222 334 399 

Tyto kontaktní údaje můžete využít i v případě, že máte zájem o zobrazení, opravení, zablokování či vymazání informací, které byly o Vás prostřednictvím Stránek nashromážděny.